Desabilitar la navegación privada requerida

Per utilitzar aquesta web, ha de desactivar la navegació privada. Per obtenir instruccions sobre com modificar la configuració de navegació privada, si us plau seleccioneu el vostre navegador a continuació.

  1. Feu clic al menú desplegable "Safari" a la cantonada superior esquerra de la pantalla.
  2. Feu clic a "Navegació privada ..."
  1. Obriu "Safari" en el vostre dispositiu iPhone.
  2. Toqueu el icona de marcador a la part inferior de la pantalla. (És una imatge d'un llibre obert.)
  3. Toqueu a la paraula ressaltada "Privat" a la cantonada inferior esquerra.
  4. Especifiqueu si voleu mantenir totes les seves pestanyes actuals obertes abans d'apagar la navegació privada.
  5. Feu clic a "Fet" a la cantonada superior dreta.
  1. Toqueu en l'aplicació de configuració des de la pantalla principal del dispositiu.
  2. Toqueu "Safari" des de dins de l'aplicació de configuració.
  3. Premeu l'interruptor de palanca al costat de "Navegació privada" per canviar-ho a "OFF."